База даних – оганізованная відповідно до визначених правилами і підтримувана в пам’яті комп’ютера сукупність даних, що характеризує актуальний стан деякої предметної області і використовувана для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Компанія “Вестер” надає своїм клієнтам консультації по роботі з різними базами даних, таких як: Oracle, Firebird, MySQL, PostgreSQL, MSSQL. А так же пропонує установку, настройку і підтримку цих баз даних на комфортних умовах.